بهترین حالت نمایش: فایرفاکس، کروم، IE8

جمعه, 26 مهر 1398

مشتريان

 

 

رديف نام بيمارستان شهر تعداد بخش
1 بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی میلاد( تامين اجتماعي ) تهران 25بخش
2 بيمارستان شهيد دكتر لبافي نژاد ( تامين اجتماعي ) تهران 10 بخش
3 بيمارستان كسري  تهران 8 بخش
4 بيمارستان بعثت نهاجا تهران 7بخش
5 بيمارستان ساسان  تهران 4 بخش
6 بيمارستان مركزي شركت نفت  تهران 9 بخش
7 بيمارستان عرفان  تهران 2 بخش
8 بيمارستان امير اعلم  تهران 8 بخش
9 بيمارستان سينا  تهران 6بخش
10 بيمارستان دانشگاه آزاد اسلامي (پونك) تهران 25بخش
11 بيمارستان آزادي بانك ملي تهران 4 بخش
12 بيمارستان فارابي  تهران 5 بخش
13 بيمارستان اختر  تهران 3 بخش
14 بيمارستان شهيد مطهري  تهران 4بخش
15 بيمارستان شهداي يافت آباد  تهران 3 بخش
16 بيمارستان ضيائيان تهران 4بخش
17 بيمارستان الغدير  تهران 1بخش
18 بيمارستان ياس  تهران 3بخش
19 بيمارستان فرمانيه  تهران 3بخش
20 بيمارستان چشم پزشكي بينا  تهران 2بخش
21 بيمارستان عيوض زاده  تهران 3بخش
22 بيمارستان حضرت مريم ( تامين اجتماعي ) تهران 1بخش
23 بيمارستان اقبال  تهران 3بخش
24 بيمارستان دكتر انصاري تهران 5 بخش
25 بيمارستان بهار لو  تهران 1 بخش
26 بيمارستان مادر  تهران 1 بخش
27 بيمارستان طرفه  تهران 1 بخش
28 امام خميني  تهران 1 بخش
29 بيمارستان ولي عصر (مجتمع اما م خميني ) تهران 1بخش
30 بيمارستان انيستيتو كانسر  تهران 2 بخش
31 بيمارستان آزادي تهران 1بخش
32 بيمارستان محك  تهران 1 بخش
33 بيمارستان بازرگانان  تهران 4 بخش
34 بيمارستان صدر (به آفرين)  تهران 3بخش
35 بيمارستان كيان  تهران 4 بخش
36 بيمارستان شهيد معيري( تامين اجتماعي ) تهران 3 بخش
37 بيمارستان MRI شيراز  شيراز 8 بخش
38 بيمارستان قلب كوثر شيراز 8 بخش
39 بيمارستان ابن سينا  شيراز 2بخش
40 بيمارستان دكتر نمازي  شيراز 2بخش
41 بيمارستان قيرو كارزين  شيراز 1بخش
42 بيمارستان شهيد رجائي  شيراز 6بخش
43 بيمارستان پيوند اعضاء  شيراز 2بخش
44 بيمارستان بينا گستر (نوآوران)  شيراز 1بخش
45 بيمارستان كنار تخته  شيراز 2بخش
46 بيمارستان فراشبند  شيراز 2 بخش
47 بيمارستان علي اصغر  شيراز 3 بخش
48 بيمارستان حافظ   شيراز 2 بخش
49 بيمارستان آيت الله كرمي  اهواز  4 بخش 
50 بيمارستان طالقاني  اهواز 2بخش
51 بيمارستان امير المومنين (ع) اهواز 5بخش 
52 جهاد دانشگاهي  اهواز 2بخش 
53 بيمارستان خاتم الانبياء(ص)  مشهد مقدس  2بخش 
54 بيمارستان امدادي (شهيد كامياب ) مشهد مقدس  6بخش
55 بيمارستان ثامن الائمه  ناجا  مشهد مقدس  2بخش
56 بيمارستان قلب جواد الائمه(ع)  مشهد مقدس  4بخش
57 بيمارستان سرخس  مشهد مقدس  2بخش
58 بيمارستان خواف  مشهد مقدس  4بخش
59 بيمارستان موسي ابن جعفر  مشهد مقدس  1بخش
60 بيمارستان قائم مشهد  مشهد مقدس  2بخش
61 بيمارستان گرمي  گرمي 4 بخش
62 بيمارستان نكوئي قم 2بخش
63 بيمارستان امام صادق  قم 2بخش
64 بيمارستان جواد ائمه  قم 1بخش 
65 بيمارستان آيت الله مدني  بجستان  2 بخش
66 بيمارستان آريا  رشت  4بخش 
67 بيمارستان پور سينا  رشت 1 بخش
68 بيمارستان آريا   رشت 4 بخش
69 بيمارستان رازي  رشت 1 بخش
70 بيمارستان امام رضا ناجا  رشت 2 بخش
71 بيمارستان قائم  رشت 1 بخش
72 بيمارستان صومعه صرا رشت- صومعه 1 بخش
73 بيمارستان امام علي (ع) كرمانشاه 3 بخش
74 بيمارستان امام حسين(ع) كرمانشاه 4 بخش
75 بيمارستان بيستون  كرمانشاه 2 بخش
76 بيمارستان سنفر  كرمانشاه 4 بخش
77 بيمارستان سر پل ذهاب  كرمانشاه 4 بخش
78 بيمارستان  كنگاور  كرمانشاه 4 بخش
79 بيمارستان 64 تختخوابي  پل دختر  4 بخش
80 بيمارستان شهيد بهشتي كاشان  كاشان  7 بخش 
81 بيمارستان ميلاد كاشان  كاشان  4 بخش 
82 بيمارستان مهرگان  اصفهان  1 بخش 
83 بيمارستان شهيد چمران  اصفهان  1بخش 
84 بيمارستان  زرين شهر  اصفهان  1 بخش 
85 بيمارستان اطراف اصفهان ( شركت پيليا )  اصفهان  1 بخش 
86 بيمارستان 29 بهمن تبريز  تبريز  3 بخش 
87 بيمارستان 400 تختخوابي بين اللمللي  تبريز  تبريز 22 بخش 
88 بيمارستان  طالقاني اروميه  اروميه  1 بخش 
89 بيمارستان قلب سيد الشهداء(ع)-  اروميه  اروميه  4 بخش 
90 بيمارستان  پژوهشگاه نفت  جم  1 بخش
91 بيمارستان حضرت فاطمه (ص)  ساوه  4 بخش
92 بيمارستان 96 تختخوابي ماكو  ماكو 4 بخش
93 بيمارستان نيروي انتظامي ناجا  زنجان  2 بخش
94 بيمارستان سبزوار  سبزوار  2 بخش
95 بيمارستان  32 تختخوابي بيرجند  بيرجند  1 بخش
96 بيمارستان 96 تختخوابي علي آباد   علي آباد كتول  4 بخش
97 بيمارستان 96 تختخوابي گنبد گنبد كاوس  4 بخش
98 بيمارستان ثامن الائمه  چناران 1بخش
99 بيمارستان 64 تختخوابي  خارك 2بخش
100 بيمارستان روانسر  روانسر كرمانشاه  2 بخش 
101 بیمارستان شهید باهنر کرمان کرمان  2بخش بستری 
102 بیمارستان قلعه گنج کرمان 1بخش
103 بیمارستان در حال ساخت شوط شوط 1بخش
104 بیمارستان امام خمینی  اراک 5بخش
105 بیمارستان اعصاب و روان  کاشان 6بخش
106 بیمارستان ناجا ارومیه 10بخش
107 بیمارستان هاجر تهران 5بخش
108 بیمارستان صدر تهران 2 بخش
109 بیمارستان دنا  شیراز 4بخش
110 بیمارستان کوثر شیراز 4بخش
111 شهيد بهايي اهواز 7بخش
112 خفرجهرم شيراز 1بخش
113 بين المللي تبريز تبريز 2بخش
114 بيمارستان قلب شهيد رجائي  تهران 10 بخش
115 بيمارستان قلب تهران  تهران 22 بخش
116 بيمارستان امام حسين (ع)  تهران 5 بخش
117 بيمارستان مدائن  تهران 4 بخش
118 بيمارستان شهيد مصطفي خميني  تهران 5 بخش
119 بيمارستان حضرت ولي عصر ناجا (عج)  تهران 11 بخش
120 بيمارستان امام سجاد ناجا  تهران 5بخش
121 بيمارستان امير المومنين (ع) جواديه  تهران 7بخش
122 بيمارستان بوعلي  تهران 4 بخش
123 بيمارستان آراد  تهران 2 بخش
124 بيمارستان شهيد مدرس  تهران 6 بخش
125 بيمارستان آيت الله كاشاني ( تامين اجتماعي )  تهران 7بخش
126 بيمارستان امام رضا اسلامشهر ( تامين اجتماعي ) تهران – اسلامشهر 5 بخش
127 بيمارستان آيت الله طالقاني  تهران 2بخش
128 بيمارستان خانواده ارتش  تهران 5 بخش
129 بيمارستان 502ارتش  تهران 3بخش
130 بيمارستان نيكان  تهران 5بخش
131 بيمارستان اميد (جنت آباد )  تهران 3بخش
132 بيمارستان خيريه ولي عصر  تهران 2بخش
133 بيمارستان 15 خرداد ورامين  تهران - ورامين 2بخس
134 بيمارستان حضرت فاطمه (ص)  تهران 2 بخش
135 بيمارستان شهداي تجريش  تهران 1 بخش
136 بيمارستان دكتر جواهري  تهران 1 بخش
137 بيمارستان ابن سينا  تهران 1 بخش
138 بيمارستان پارسا (راه آهن )  تهران 1 بخش
139 بيمارستان مهديه  تهران 5 بخش
140 بيمارستان شهداي گمنام  تهران 3 بخش
141 بيمارستان شهيد فياض بخش ( تامين اجتماعي ) تهران 1 بخش
142 بيمارستان ميرزا كوچك خان  تهران 3بخش
143 بيمارستان دكتر مسيح دانشوري  تهران 3 بخش
144 بيمارستان مفرح  تهران 1 بخش
145 بيمارستان دكتر شريعتي  تهران 1 بخش
146 بيمارستان سوم شعبان  تهران 1 بخش
147 بيمارستان كودكان مفيد  تهران 1 بخش
148 بيمارستان 200 تختخوابي تروما سينا  تهران 14 بخش
149 بيمارستان فيروز گر  تهران 4 بخش
150 بيمارستان رفيده  تهران 4 بخش
151 مركز غدد ايران  تهران  2بخش 
152 بیمارستان آپادانا تهران 2بخش
153 بيمارستان قدس  قزوين 2بخش
154 بيمارستان آبيك قزوين  قزوين 2بخش
155 بيمارستان رحيميان  قزوين 4 بخش
156 بيمارستان پارس  قزوين 1بخش
157 بيمارستان مادر  يزد 2بخش
158 بيمارستان شهيد صدوقي  يزد 1بخش
159 بيمارستان دكتر مرتاض  يزد 7بخش
160 بيمارستان رهنمون  يزد 2بخش
161 بيمارستان كاريزاد  يزد 1بخش
162 بيمارستان شهيد بهشتي  يزد- تفت 2 بخش
163 بيمارستان سيد الشهداء (ع)- يزد  يزد 3بخش
164 بيمارستان امام خميني (ره) كرج 1بخش
165 بيمارستان كسري  كرج 3بخش
166 بيمارستان امام حسين (ع) كرج 1بخش
167 بيمارستان علي ابن ابيطالب رفسنجان 4 بخش
168 بيمارستان حضرت ولي عصر  قائم شهر 4 بخش
169 بيمارستان مهر  بهشهر 3 بخش
170 نيمه شعبان  ساري 1 بخش
171 امام خميني (ره) ساري 2 بخش
172 بيمارستان سوانح سوختگي  ساري 4 بخش
173 بيمارستان زارع ساري 4 بخش
174 بيمارستان محمود آباد  محمود آباد 2 بخش
175 بيمارستان قائم كلار دشت 1 بخش
176 بيمارستان  امام حسين (ع)  نكاء 1 بخش
177 بيمارستان شهداي زيراب  زيراب 2 بخش
178 بيمارستان 200 تختخوابي گرگان  گرگان 8 بخش
179 بيمارستان كاپريل   گرگان 2 بخش
180 بيمارستان با بل  بابل 1 بخش
181 بيمارستان نور  نور 1 بخش
182 بيمارستان96 تختخوابي  بندر لنگه 4 بخش
183 بيمارستان شهيد بهشتي آبادان  آبادان 1 بخش
184 بيمارستان چابهار  شركت هيت لند  چابهار 4 بخش
185 بيمارستان 524 ارتش  سنندج 1 بخش
186 بيمارستان شفا خرم آباد  خرم آباد 4 بخش
187 بيمارستان  اسد آباد  اسد آباد 4 بخش
188 بيمارستان  64 تختخوابي  الشتر 4 بخش
189 بيمارستان200 تختخوابي سمنان  سمنان 12 بخش
190 بيمارستان200 تختخوابي دامغان  دامغان 9 بخش
191 بيمارستان  96تختخوابي ايران  ايرانشهر  ايرانشهر 4 بخش
192 بيمارستان چابهار – دكتر تيموري  چابهار 2 بخش
193 بيمارستان امام خميني (ره)  خمين 1 بخش
194 بيمارستان توان بخشي شهريار  شهريار 2 بخش
195 بيمارستان نشاط   دزفول 1 بخش
196 بيمارستان توحيد  جم 2 بخش
197 بيمارستان فاطمه الزهراء (س) رباط كريم 2 بخش
198 بيمارستانبيماريهاي خواص  زابل 4 بخش
199 بيمارستان  امام حسين (ره)  گرمسار 2 بخش
200 بيمارستان 400 تختخوابي  شهر كرد 22 بخش
201 بيمارستان 400 تختخوابي همدان 22 بخش
202 بيمارستان سردشت  سر دشت 4 بخش
203 بيمارستان  سيد الشهداء(ع)- ناجا  كرمان 4 بخش
204 بيمارستان  مادر  ملاير 4 بخش
205 بيمارستان  عسلويه عسلويه 2 بخش
206 بيمارستان بيجار  بيجار 4 بخش
207 بيمارستان آيت الله مدني  بجستان 2 بخش
208 بيمارستان شهريار ( تامين اجتماعي )  انديشه 1 بخش
209  بيمارستان خاتم الانبياء(ص) بندر عباس 5 بخش
210 بيمارستان 200 تختخوابي بوشهر 8بخش 
211 بيمارستان 12 امام  كرمان  1 بخش 
212 بيمارستان امام جعفر صادق ميبد 4بخش 
213 بيمارستان مهرگان  قزوين 4بخش
214 بیمارستان ولی عصر شهربابک 2بخش
215 بیمارستان آپادانا تهران 3بخش
216 بیمارستان عرفان تهران 1بخش
217 بیمارستان امام خمینی خمین 1بخش
218 بیمارستان ناجا  تبریز 12بخش
219 بیمارستان ناجا کرمانشاه 10بخش
220 بیمارستان شهرداری تهران مدیریت بحران تهران 1بخش
221 بیمارستان حشمت رشت 1بخش
222 بیمارستان نیک درمان آمل 2بخش
223 بیمارستان تراما شیراز 3بخش
224 بيمارستان جويم لار شيراز 1بخش
225 بيمارستان فاطمه الزهرااهواز اهواز 1بخش
مشاهده 4570 مرتبه

ارسال نظر

کادرهایی که با علامت (*) مشخص شده اند وارد کردن اطلاعات در آنها الزامی می باشد. کد HTML مجاز نیست.

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه ما از آخرین اخبار و محصولات با خبر می شوید

تماس با ما

رایانامه: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: 28-44268027 021 (98+)
فکس:44219254 021 (98+)

دفتر مرکزی: تهران بزرگراه جلال آل احمد، نرسیده به بزرگراه اشرفی اصفهانی، کوچه شهید فریبرز برنده پلاک ۲۶، طبقه دوم
همراه: 09122107106
آدرس کارخانه: جاده آبعلی، بعد از پلیس راه جاجرود، منطقه صنعتی کمرد، خیابان دوستان، خیابان موسوی، پلاک ۲۳
تلفن: 09123907861